Đáng tin cậy cho hiệu suất cao trong công nghiệp
Trong hơn 60 năm, ThreeBond đã làm việc để hoàn thiện chất kết dính công nghiệp của họ, tạo ra một số lượng lớn các sản phẩm polyme có công thức đặc biệt. Mỗi loại được thiết kế để thực hiện các yêu cầu xử lý chính xác và tuân thủ các chứng nhận được quy định nghiêm ngặt. Khi chọn chất kết dính, điều quan trọng là phải xem xét độ tương thích của chất nền và chất kết dính với nhau như thế nào, lực vật lý cần thiết để chất kết dính chịu đựng và điều kiện môi trường mà chất kết dính sẽ tiếp xúc.

Chat hỗ trợ
Chat ngay