Hợp tác trong Bán hàng, Nghiên cứu & Phát triển

Hệ thống bán hàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Nhân viên bán hàng của ThreeBond được gọi là “Kỹ sư bán hàng” và họ là những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và bí quyết đáp ứng nhu cầu của khách hàng để họ có thể xử lý các câu hỏi, vấn đề, lựa chọn sản phẩm và các yêu cầu khác từ khách hàng. Chúng tôi có hệ thống bán hàng toàn cầu với hệ thống quản lý sáu khu vực địa phương trên khắp Nhật Bản, Bắc và Trung Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Trung Quốc.

Hệ thống R & D tạo ra các giá trị mới

Mục tiêu cơ bản của Bộ phận R & D của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm tối ưu cho tiến bộ kỹ thuật và kỹ thuật sản xuất của khách hàng. Để xử lý các thiết kế phản ánh yêu cầu của khách hàng, chúng tôi cung cấp các sản phẩm có thêm các tính năng đặc biệt phục vụ cho từng khách hàng của chúng tôi. Kết quả là, các sản phẩm của ThreeBond đóng một vai trò trong việc giảm chi phí đáng kể. Bằng cách hiểu rõ công nghệ hiện tại và những thay đổi trong từng ngành, chúng tôi tiến hành R&D với tầm nhìn về tương lai. Điều này được phản ánh trong các sản phẩm của chúng tôi mà chúng tôi liên tục phát hành dưới dạng công nghệ tiên tiến.

Hệ thống hợp tác giữa bộ phận bán hàng và bộ phận R&D

“Người điều phối kỹ thuật” của chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật với tư cách là đối tác của Kỹ sư bán hàng của chúng tôi và họ cũng đóng vai trò là cầu nối giữa bộ phận bán hàng và bộ phận R&D. Tại ThreeBond, không có sự tách biệt giữa bán hàng và R&D. Làm việc theo nhóm này cho phép chúng tôi giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng. Bộ điều phối kỹ thuật của chúng tôi cung cấp phản hồi của khách hàng đối với R & D, được thực hiện trong quá trình phát triển các sản phẩm mới.