Hiển thị tất cả 209 kết quả

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

Keo Threebond 1342, 1342J, 1342H

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

Keo Threebond 2082C , 2082E

5200 Series - Chất bịt kín công nghiệp

Keo Threebond 5222L, 5222B

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

Keo Threebond TB1757B

1100 Series - Roong lỏng

TB1109J – Keo Threebond 1109J

1100 Series - Chất bịt kín mặt bích và đường ống

TB1110H – Keo Threebond 1110H

Chất kết dính

TB1119 – Keo Threebond 1119

1100 Series - Roong lỏng

TB1121 – Keo Threebond 1121

1100 Series - Chất bịt kín mặt bích và đường ống

TB1132 – Keo Threebond 1132

1100 Series - Chất bịt kín mặt bích và đường ống

TB1133E – Keo Threebond 1133E

1100 Series - Roong lỏng

TB1141G – Keo Threebond 1141G

1100 Series - Roong lỏng

TB1184 – Keo Threebond 1184

1100 Series - Roong lỏng

TB1184E – Keo Threebond 1184E

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1206 – Keo Threebond 1206

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1206C – Keo Threebond 1206C

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1206D – Keo Threebond 1206D

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1207B – Keo Threebond 1207B

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1207C – Keo Threebond 1207C

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1207D – Keo Threebond 1207D

Chất kết dính

TB1208 – Keo Threebond 1208

Chất kết dính

TB1209 – Keo Threebond 1209

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1211 – Keo Threebond 1211

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1212 – Keo Threebond 1212

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1215 – Keo Threebond 1215

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1216E – Keo Threebond 1216E

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1217 – Keo Threebond 1217

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1217H – Keo Threebond 1217H

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1217L – Keo Threebond 1217L

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1217P – Keo Threebond 1217P

Chất kết dính

TB1220 – Keo Threebond 1220

1200 Series-Chất kết dính

TB1220H – Keo Threebond TB 1220H

1200 Series-Chất kết dính

TB1221H – Keo Threebond 1221H

1200 Series-Chất kết dính

TB1225B – Keo Threebond 1225B

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1227C – Keo Threebond 1227C

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1227E – Keo Threebond 1227E

1200 Series-Chất kết dính

TB1230G – Keo Threebond 1230G

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1281 – Keo Threebond TB 1281

1200 Series-Silicone dán gioăng mặt bích

TB1281B – Keo Threebond TB 1281B

1300 Series - Keo khóa ren

TB1301 – Keo Threebond 1301

1300 Series - Keo khóa ren

TB1303 – Keo Threebond 1303

1300 Series - Keo khóa ren

TB1305 – Keo Threebond 1305

1300 Series - Keo khóa ren

TB1322G – Keo Threebond 1322G

1300 Series - Keo khóa ren

TB1324 – Keo Threebond 1324

1300 Series - Keo khóa ren

TB1327 – Keo Threebond 1327

1300 Series - Keo khóa ren

TB1327 – Keo Threebond 1327

1300 Series - Keo khóa ren

TB1342C – Keo Threebond 1342C

1300 Series - Keo khóa ren

TB1344E – Keo Threebond 1344E

1300 Series - Keo khóa ren

TB1346B – Keo Threebond TB1346B

1300 Series - Keo khóa ren

TB1359D – Keo Threebond 1359D

1300 Series - Keo khóa ren

TB1359E – Keo Threebond 1359E

1300 Series - Keo khóa ren

TB1359J – Keo Threebond 1359J

1300 Series - Keo khóa ren

TB1360 – Keo Threebond 1360

1300 Series - Keo khóa ren

TB1361B – Keo Threebond 1361B

1300 Series - Keo khóa ren

TB1364E – Keo Threebond 1364E

1300 Series - Keo khóa ren

TB1368B – Keo Threebond 1368B

1300 Series - Keo khóa ren

TB1373B – Keo Threebond 1373B

1300 Series - Keo khóa ren

TB1374 – Keo Threebond 1374

1300 Series - Keo khóa ren

TB1375 – Keo Threebond 1375

1300 Series - Keo khóa ren

TB1375B – Keo Threebond 1375B

1300 Series - Keo khóa ren

TB1377B – Keo Threebond 1377B

1300 Series - Keo khóa ren

TB1377C – Keo Threebond 1377C

1300 Series - Keo khóa ren

TB1386D – Keo Threebond 1386D

1300 Series - Keo khóa ren

TB1388 – Keo Threebond 1388

1400 Series - Keo khóa ren yếm khí

TB1401 – Keo Threebond 1401

1400 Series - Keo khóa ren yếm khí

TB1401 – Keo Threebond 1401 1Kg

1400 Series - Keo khóa ren yếm khí

TB1401B – Keo Threebond TB 1401B

1400 Series - Keo khóa ren yếm khí

TB1401B – Keo Threebond TB 1401B 1Kg

1400 Series - Keo khóa ren yếm khí

TB1401C – Keo Threebond TB 1401C 1Kg

1400 Series - Keo khóa ren yếm khí

TB1401S – Keo Threebond 1401S

1500 Series - Keo dán kết cấu

TB1501 – Keo Threebond 1501

1500 Series - Keo dán kết cấu

TB1521 – Keo Threebond 1521

1500 Series - Keo dán kết cấu

TB1521 – Keo Threebond 1521-1kg

1500 Series - Keo dán kết cấu

TB1521B – Keo Threebond 1521B

1500 Series - Keo dán kết cấu

TB1521C – Keo Threebond 1521C

1500 Series - Keo dán kết cấu

TB1530 – Keo Threebond 1530

1500 Series - Keo dán kết cấu

TB1530B – Keo Threebond 1530B

1500 Series - Keo dán kết cấu

TB1530C – Keo Threebond 1530C

1500 Series - Keo dán kết cấu

TB1533 – Keo Threebond 1533

1500 Series - Keo dán kết cấu

TB1533C – Keo Threebond 1533C

1500 Series - Keo dán kết cấu

TB1535C – Keo Threebond 1535C

1500 Series - Keo dán kết cấu

TB1537 – Keo Threebond 1537

1500 Series - Keo dán kết cấu

TB1537B – Keo Threebond 1537B

1500 Series - Keo dán kết cấu

TB1537D – Keo Threebond 1537D

1500 Series - Keo dán kết cấu

TB1549B – Keo Threebond 1549B

1500 Series - Keo dán kết cấu

TB1555C – Keo Threebond 1555C

1600 Series - Keo dán nhãn

TB1630 – Keo Threebond TB 1630

1600 Series - Keo dán nhãn

TB1655 – Keo Threebond TB 1655

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1739 – Keo Threebond TB1739

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1739B – Keo Threebond TB 1739B

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1739C – Keo Threebond TB1739C

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1741 – Keo Threebond TB1741

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1742 – Keo Threebond TB1742

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1743 – Keo Threebond TB1743

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1745 – Keo Threebond TB1745

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1747 – Keo Threebond TB1747

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1757C – Keo Threebond TB1757C

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1781 – Keo Threebond TB1781

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1782 – Keo Threebond TB1782

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1783 – Keo Threebond TB1783

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1784 – Keo Threebond TB1784

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1786 – Keo Threebond TB1786

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1796B – Keo Threebond TB1796B

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1796F – Keo Threebond 1796F

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1797 – Keo Threebond TB 1797

1800/1900/2500 Series - Hóa chất bảo vệ bề mặt

TB1801B – Bình xịt đa năng Threebond TB 1801B

1800/1900/2500 Series - Hóa chất bảo vệ bề mặt

TB1803C – Keo Threebond 1803C

1800/1900/2500 Series - Hóa chất bảo vệ bề mặt

TB1805B – Bình xịt nới lỏng gỉ sét Threebond 1805B

1800/1900/2500 Series - Hóa chất bảo vệ bề mặt

TB1807 – Bình xịt bôi trơn, chống gỉ 1807

1800/1900/2500 Series - Hóa chất bảo vệ bề mặt

TB1810C – Bình xịt bôi trơn khô Teflon 1810C

1800/1900/2500 Series - Hóa chất bảo vệ bề mặt

TB1855 – Mỡ Silicon Threebond 1855

1800/1900/2500 Series - Hóa chất bảo vệ bề mặt

TB1901 – Chất bôi trơn rắn gốc MOS2 Threebond TB 1901

1800/1900/2500 Series - Hóa chất bảo vệ bề mặt

TB1910 – Bình xịt bôi trơn MoS2 Threebond 1910

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2082C – Keo epoxy 2 thành phần

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2083L – Keo Threebond 2083L

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2084b – Keo threebond 2084b

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2086M – Keo epoxy 2 thành phần

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2202C – Keo kết dính không dung môi

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2206C – Chất kết dính Threebond

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2222R – Keo Threebond 2222R

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2232 – Keo Threebond 2232

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2270J – Keo Threebond dẫn nhiệt

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2272F – Keo Epoxy 1 thành phần

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2273F- Keo kết dính epoxy 1 thành phần

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2274E -Keo epoxy 1 thành phần

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2285D – Keo epoxy 1 thành phần

2400-series-keo-lam-kin-ren

TB2418 – Keo Threebond TB 2418

2400-series-keo-lam-kin-ren

TB2458 – Keo Threebond TB 2468

2400-series-keo-lam-kin-ren

TB2458 – Keo Threebond TB 2458

1800/1900/2500 Series - Hóa chất bảo vệ bề mặt

TB2501S – Bình xịt chống oxi hóa Threebond TB 2501S

2700/2800/6600 Series - Hóa chất làm sạch bề mặt

TB2706 – Bình xịt làm sạch bề mặt Threebond TB2706

2700/2800/6600 Series - Hóa chất làm sạch bề mặt

TB2720C – Bình xịt bôi trơn gốc nước Threebond TB2720C

2700/2800/6600 Series - Hóa chất làm sạch bề mặt

TB2890B – Bình xịt làm sạch Threebond TB2890B

2700/2800/6600 Series - Hóa chất làm sạch bề mặt

TB2890D – Bình xịt tẩy rửa Threebond TB2890D

3000/3100 Series - Keo UV

TB3026E – Keo Threebond 3026E

3000/3100 Series - Keo UV

TB3027D – Keo Threebond 3027D

3000/3100 Series - Keo UV

TB3030 – Keo Threebond 3030

3000/3100 Series - Keo UV

TB3052 – Keo Threebond 3052

3000/3100 Series - Keo UV

TB3055 – Keo Threebond 3055

3300 Series - Keo dẫn điện

TB3373 – Keo Threebond 3373

3700 Series - Chất kết dính vô cơ chịu nhiệt

TB3732 – Keo Threebond 3732

Chất kết dính

TB3991 – Keo ThreeBond 3991

5200 Series - Chất bịt kín công nghiệp

TB5211 – Keo Threebond 5211

5200 Series - Chất bịt kín công nghiệp

TB5222 – Keo Threebond 5222

2700/2800/6600 Series - Hóa chất làm sạch bề mặt

TB6602W – Bình xịt làm sạch sâu Threebond TB 6602W

2700/2800/6600 Series - Hóa chất làm sạch bề mặt

TB6660 – Keo Threebond 6660

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7721 – Keo Threebond TB 7721

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7737 – Keo Threebond TB7737

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7738 – Keo Threebond TB 7738

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7741 – Keo ThreeBond 7741

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7781C – Keo Threebond 7781C

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7782 – Keo Threebond TB 7782

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7784 – Keo Threebond TB 7784

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7785 – Keo Threebond 7785

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7786 – Keo Threebond 7786

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7789 – Keo Threebond TB 7789

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7797 – Keo Threebond 7797

Chat hỗ trợ
Chat ngay