Threebond 1300 series

Keo Threebond 1300 series

Mô tả sản phẩm Keo Threebond 1300 series

Threebond 1300 series là chất kết dính / chất trám kín phản ứng kỵ khí, đóng rắn một cách tự nhiên khi được bịt kín khỏi tiếp xúc với không khí giữa các bề mặt kim loại khít sát.

Nó đã được phát triển đặc biệt để khóa và niêm phong các bộ phận và phụ kiện có ren với độ bền cao khi được bảo dưỡng để khóa và niêm phong vĩnh viễn các bu lông đinh, các loại đai ốc, vòng bi, bánh răng và ròng rọc khác nhau mà không cần tháo rời sau đó.

Chất hoạt hóa TB3095C nên được sử dụng để đảm bảo đóng rắn đầy đủ trong trường hợp bề mặt trơ hoặc nơi có khoảng cách liên kết quá mức.

Product Number Product Type Features & Uses More Information
TB1303 Thread lock adhesive High strength, low viscosity
View »
TB1305 Thread lock adhesive High strength, medium viscosity
View »
TB1322G Thread lock adhesive Medium strength, low viscosity
View »
TB1324 Thread lock adhesive Medium strength, medium viscosity
View »
TB1327 Thread lock adhesive Medium strength, high viscosity
View »
TB1342C Thread lock adhesive Low strength, low viscosity
View »
TB1344E Thread lock adhesive Low strength, medium viscosity
View »
TB1346B Thread lock adhesive Low strength, high viscosity
View »
TB1359E Retaining adhesive Heat cure magnet bonding adhesive
View »
TB1359J Multimode curing adhesive Anaerobic, activator, heat or UV cure
View »
TB1360 Thread lock adhesive Medium strength, heat resistant
View »
TB1361B Thread lock adhesive Penetrating threadlock
View »
TB1364E Thread lock adhesive Very low strength, medium viscosity
View »
TB1368B Thread lock adhesive Medium strength, high viscosity
View »
TB1373B Retaining adhesive Fast setting retainer, max 0.1mm gap
View »
TB1374 Retaining adhesive Medium strength threadlock and retainer
View »
TB1375B Retaining adhesive High temp retainer, max 0.2mm gap
View »
TB1377B Retaining adhesive Worn parts retainer, max 0.3mm gap
View »
TB1377C Retaining adhesive Fast setting retainer, max 0.3mm gap
View »
TB1386D Retaining adhesive Engine core plug retainer sealant
View »
TB1388 Thread sealant Thread sealant, max clearance 0.3mm
View »
TB3095C Alcohol based activator Activator for 1300 series adhesives
View »

Tham khảo thêm thông tin keo Threebond tại đây

Tham khảo thêm thông tin kỹ thuật keo Threebond tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat hỗ trợ
Chat ngay