Hiển thị tất cả 23 kết quả

2000/2100/2200 Series là những chất kết dính sử dụng nhựa epoxy làm thành phần chính. Chúng có độ bền kết dính mạnh và có các đặc tính tổng thể tuyệt vời bao gồm khả năng chống hóa chất, tính chất điện và độ bền cơ học. Có loại hai thành phần đóng rắn ở nhiệt độ phòng và loại một thành phần là loại đóng rắn bằng nhiệt. Chúng có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau bao gồm kết dính và bịt kín mục đích chung, cho vật liệu xây dựng, và để liên kết thiết bị điện tử, lấp đầy, sửa chữa, đúc và ngâm tẩm.

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

Keo Threebond 2082C , 2082E

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2082C – Keo epoxy 2 thành phần

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2083L – Keo Threebond 2083L

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2084b – Keo threebond 2084b

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2086M – Keo epoxy 2 thành phần

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2202C – Keo kết dính không dung môi

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2206C – Chất kết dính Threebond

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2222R – Keo Threebond 2222R

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2232 – Keo Threebond 2232

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2270J – Keo Threebond dẫn nhiệt

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2272F – Keo Epoxy 1 thành phần

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2273F- Keo kết dính epoxy 1 thành phần

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2274E -Keo epoxy 1 thành phần

2000/2100/2200 Series Keo Epoxy

TB2285D – Keo epoxy 1 thành phần

Chat hỗ trợ
Chat ngay