Hiển thị tất cả 29 kết quả

1700/7700 Series là loại keo dán inst.ant loại một thành phần sử dụng cyanoacrylate làm thành phần chính. Khi kết dính, chất kết dính đóng rắn trong vài giây do dấu vết của hơi ẩm tồn tại trên bề mặt kết dính, và sự kết dính xảy ra trong vòng vài giây đến vài phút. Chúng là sản phẩm một thành phần nên dễ sử dụng và có độ bền kết dính tuyệt vời trong thời gian ngắn cho nhiều loại vật liệu bao gồm kim loại, nhựa, cao su, gỗ và vật liệu vô cơ.
Có một loại gel, một loại ít mùi / ít nở, một loại đóng rắn cực nhanh, một loại có độ bền cao, một loại chịu ẩm và nhiệt cao, và một loại đóng rắn nhẹ.

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

Keo Threebond TB1757B

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1739 – Keo Threebond TB1739

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1739B – Keo Threebond TB 1739B

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1739C – Keo Threebond TB1739C

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1741 – Keo Threebond TB1741

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1742 – Keo Threebond TB1742

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1743 – Keo Threebond TB1743

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1745 – Keo Threebond TB1745

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1747 – Keo Threebond TB1747

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1757C – Keo Threebond TB1757C

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1781 – Keo Threebond TB1781

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1782 – Keo Threebond TB1782

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1783 – Keo Threebond TB1783

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1784 – Keo Threebond TB1784

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1786 – Keo Threebond TB1786

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1796B – Keo Threebond TB1796B

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1796F – Keo Threebond 1796F

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB1797 – Keo Threebond TB 1797

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7721 – Keo Threebond TB 7721

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7737 – Keo Threebond TB7737

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7738 – Keo Threebond TB 7738

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7741 – Keo ThreeBond 7741

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7781C – Keo Threebond 7781C

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7782 – Keo Threebond TB 7782

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7784 – Keo Threebond TB 7784

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7785 – Keo Threebond 7785

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7786 – Keo Threebond 7786

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7789 – Keo Threebond TB 7789

1700/7700 Series - Keo dán nhanh

TB7797 – Keo Threebond 7797

Chat hỗ trợ
Chat ngay