Hiển thị tất cả 26 kết quả

Threebond 1300 series là chất kết dính / chất trám kín phản ứng kỵ khí, đóng rắn một cách tự nhiên khi được bịt kín khỏi tiếp xúc với không khí giữa các bề mặt kim loại khít sát. Nó đã được phát triển đặc biệt để khóa và niêm phong các bộ phận và phụ kiện có ren với độ bền cao khi được bảo dưỡng để khóa và niêm phong vĩnh viễn các bu lông đinh, các loại đai ốc, vòng bi, bánh răng và ròng rọc khác nhau mà không cần tháo rời sau đó. Chất hoạt hóa TB3095C nên được sử dụng để đảm bảo đóng rắn đầy đủ trong trường hợp bề mặt trơ hoặc nơi có khoảng cách liên kết quá mức.

1300 Series - Keo khóa ren

TB1301 – Keo Threebond 1301

1300 Series - Keo khóa ren

TB1303 – Keo Threebond 1303

1300 Series - Keo khóa ren

TB1305 – Keo Threebond 1305

1300 Series - Keo khóa ren

TB1322G – Keo Threebond 1322G

1300 Series - Keo khóa ren

TB1324 – Keo Threebond 1324

1300 Series - Keo khóa ren

TB1327 – Keo Threebond 1327

1300 Series - Keo khóa ren

TB1327 – Keo Threebond 1327

1300 Series - Keo khóa ren

TB1342C – Keo Threebond 1342C

1300 Series - Keo khóa ren

TB1344E – Keo Threebond 1344E

1300 Series - Keo khóa ren

TB1346B – Keo Threebond TB1346B

1300 Series - Keo khóa ren

TB1359D – Keo Threebond 1359D

1300 Series - Keo khóa ren

TB1359E – Keo Threebond 1359E

1300 Series - Keo khóa ren

TB1359J – Keo Threebond 1359J

1300 Series - Keo khóa ren

TB1360 – Keo Threebond 1360

1300 Series - Keo khóa ren

TB1361B – Keo Threebond 1361B

1300 Series - Keo khóa ren

TB1364E – Keo Threebond 1364E

1300 Series - Keo khóa ren

TB1368B – Keo Threebond 1368B

1300 Series - Keo khóa ren

TB1373B – Keo Threebond 1373B

1300 Series - Keo khóa ren

TB1374 – Keo Threebond 1374

1300 Series - Keo khóa ren

TB1375 – Keo Threebond 1375

1300 Series - Keo khóa ren

TB1375B – Keo Threebond 1375B

1300 Series - Keo khóa ren

TB1377B – Keo Threebond 1377B

1300 Series - Keo khóa ren

TB1377C – Keo Threebond 1377C

1300 Series - Keo khóa ren

TB1386D – Keo Threebond 1386D

1300 Series - Keo khóa ren

TB1388 – Keo Threebond 1388

Chat hỗ trợ
Chat ngay