Hiển thị tất cả 26 kết quả

Threebond 1300 series là chất kết dính / chất trám kín phản ứng kỵ khí, đóng rắn một cách tự nhiên khi được bịt kín khỏi tiếp xúc với không khí giữa các bề mặt kim loại khít sát. Nó đã được phát triển đặc biệt để khóa và niêm phong các bộ phận và phụ kiện có ren với độ bền cao khi được bảo dưỡng để khóa và niêm phong vĩnh viễn các bu lông đinh, các loại đai ốc, vòng bi, bánh răng và ròng rọc khác nhau mà không cần tháo rời sau đó. Chất hoạt hóa TB3095C nên được sử dụng để đảm bảo đóng rắn đầy đủ trong trường hợp bề mặt trơ hoặc nơi có khoảng cách liên kết quá mức.

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1301

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1303

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1305

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1322G

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1324

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1327

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1327

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1342C

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1344E

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1359D

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1359E

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1359J

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1360

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1361B

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1364E

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1368B

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1373B

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1374

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1375

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1375B

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1377B

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1377C

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1386D

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 1388

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond 3095C

1300 Series - Keo khóa ren

Threebond TB1346B

Chat hỗ trợ
Chat ngay